Formacions a la carta

Una formació "personalitzada" adaptada a les necessitats formatives dels treballadors i col·laboradors de
les entitats.
 

Proporcionem a tècnics d’ajuntaments, entitats del Tercer Sector, escoles d’adults municipals o de la Generalitat, etc., formació “personalitzada” amb diferents temàtiques que poden escollir segons les necessitats formatives dels seus col·laboradors i/o treballadors. A part de cobrir una demanda formativa molt concreta, la formació a la carta té l’avantatge que les entitats poden fer el curs a la seva mateixa seu, fet que assegura un grau més alt de participació per part dels col·laboradors.

Aquesta oferta formativa a la carta va sorgir arrel de l’experiència dels darrers anys, en què hem pogut observar que si bé les entitats valoren la formació dels seus tècnics i voluntaris, aquests no tenen sempre la disponibilitat perquè hi puguin assistir.

Oferta formativa "a la carta"
 • Tutorització d'aules online: pugem al carro de les noves tecnologies en l'àmbit formatiu - 3 hores

 • A, B i C de la llei d’estrangeria. El drama permanent dels papers – 6 hores

 • És possible la interculturalitat? Dificultats i mediació – 6 hores

 • Orientació educativa i laboral per a joves i persones adultes – 6 hores

 • Tècniques per gestionar els rumors – 6 hores

 • Les TIC (i el mòbil) en l’aprenentatge de la L2 – 3 hores

 • Com aprenem les persones adultes i crear un bon clima a l’aula – 6 hores

 • L’aprenentatge d’una L2: mètodes, preparar una classe, activitats, programar un trimestre – 6 hores

 • La diversitat a l’aula: estratègies i activitats en grup i individuals – 3 hores

 • Com ser professor i voler continuar sent-ho: eines pràctiques per a la gestió d'una classe. Sabem si aprenen els nostres “alumnes”? - 6 hores

 • El repte d’Alfabetitzar: realitat, mètodes, materials i dificultats amb les persones que desconeixen la nostres llengües – 6 hores

 • Els nostres veïns musulmans – 3 hores

 • La dona de cultura musulmana – 3 hores

 • Menors no acompanyats i joves immigrats – 6 hores