top of page

Formacions per a persones formadores dins de l'àmbit de l'acollida sociolingüística  

Monogràfics organitzats en sessions de 3 hores i distribuïdes tot al llarg del trimestre.
Es treballa tot el que una persona formadora
 ha de conèixer per desenvolupar amb èxit la seva tasca.
Hi ha la possibilitat d'inscriure's a tot el curs o a un o més monogràfics.  

Preu

100 € tota la formació *

de gener a abril de 2024 (els 4 monogràfics).

 

Possibilitat de realitzar només un, monogràfic (preu individual establert) *

 

Nº Compte: "Caixa d'enginyers" ES59 3025 0001 1714 3356 5392

 

Si estàs a l'atur posa't en contacte amb nosaltres per consultar els preus.

On?

Monogràfic 1, 2 i 3:

Fundació Camins (C. Ronda Sant Pau, 76 - Barcelona)

Monogràfic 4:

Escola de Vida (Carrer del llorer, 1 - L'Hospitalet de Llobregat)

La Troca (Carrer d'Olzinelles, 31 - Barcelona)

Atenció! 

Aquest curs està certificat per l’IDP-ICE (Universitat de Barcelona), que acredita la realització dels monogràfics.

Dins del preu del curs i dels monogràfics van inclosos els 8€ en concepte de despeses de gestió del procés d'acreditació. 

* NOTA DE L'ENTITAT ORGANITZADORA: 

ACOF està formada per persones voluntàries. Només el professorat de la formació i la coordinació són remunerades. Per tal de poder mantenir aquesta formació del voluntariat necessitem la cooperació de les entitats. El preu que posem per cada mòdul o per tot el curs vam decidir que l'assumiria l'entitat en funció del número de col·laboradors/es, fins un màxim de 300 €, tant si se'n matriculen 5 com 10. En cas que l'entitat no pugui assumir el cost, que ens adreci un mail a: 

formaciocoordinadora@gmail.com i en parlem. Esperem que les entitats enviïn el màxim número de col·laboradors i col·labores a la formació, per millorar les activitats que aquestes hi desenvolupen.

Formació acreditada per l'IDP-ICE de la Universitat de Barcelona. 

logoIDP-pos-ver.jpg

 

MÒDUL 2

MONOGRÀFICS DE GENER A ABRIL

CURS 2023-24

De 17 h a 20 h, totes les sessions

Monogràfic 1 Explorant l'aprenentatge adult: Perspectives i desafiaments.

(NOVES DATES)

És cert que les persones adultes tenen més dificultats per aprendre una segona llengua? Quins mecanismes es posen en marxa en l'aprenentatge adult? Què hem de tenir en compte quan facilitem processos d'aprenentatge amb persones adultes? Aquestes i altres qüestions d'interès seran abordades A través d'una mirada intercultural i interseccional en aquest monogràfic.

 

​21/02/2024   Com i quan aprenem les persones adultes? 

Formador:  Alfons Formariz (professor d'adults i col·laborador a Eiscascantic)​

22/02/2024   Com i quan aprenem les persones adultes?

Formador:  Alfons Formariz (professor d'adults i col·laborador a Eiscascantic)​

23/02/2024   Migració, interculturalitat i perspectiva antiracista.

Formadora:  Denise Holguín Vaca (professora i investigadora doctoral en l'aprenentatge de l'español per la ciudadania intercultural a la ciutat de Barcelona)

Modalitat: presencial 

Lloc: Fundació Camins (C. Ronda Sant Pau, 76 - Barcelona)

Preu: 45 €*

Monogràfic 2 Ensenyem la llengua a persones immigrades. Com ho fem?

Obtindrem eines i coneixements bàsics per a planificar i gestionar una classe de segona llengua estrangera (català i/o castellà) on els alumnes són persones adultes migrades.

 

​24/01/2024   La metodologia comunicativa i la gestió de l'aula. 

Formadora:  Marta Miñambres (professora d'L2 a persones adultes immigrades)

25/01/2024   Sense por a la gramàtica. Com l'ensenyem i la practiquem? 

Formadora:  Amanda Canals (professora d'L2 a La Troca de Sants)

26/01/2024   El vocabulari: quantes maneres de treballar-lo!

Formadora:  Amanda Canals (professora d'L2 a La Troca de Sants)

01/02/2024   Parlar, entendre, interaccionar. Les destreses a l'aula 

Formadora:  Amanda Canals (professora d'L2 a La Troca de Sants)

02/02/2024   I finalment, programem una classe. 

Formadora:  Judith Olmo (professora d'L2 de persones adultes inmigrades

Modalitat: presencial 

Lloc: Fundació Camins (C. Ronda Sant Pau, 76 - Barcelona)

Preu: 60 €*

Monogràfic 3 La tasca d'alfabetitzar: apassionant i complexa a parts iguals.

Aprendrem les nocions bàsiques, els mètodes, materials i dificultats a l'hora d'ensenyar a llegir i escriure a persones adultes i joves migrades. 

07/02/2024   LASLLIAM: coneixes la nova proposta dels nivells d'alfa?

Formador: Marta Miñambres (professora d'L2 a persones adultes immigrades)

09/02/2024   La gestió de l'aula. 

Formador: César Herranz (professor d'L2 de persones adultes immigrades)​

14/02/2024    Alfabetització bàsica: mètodes i activitats. ORALPHA 1    

Formador: Meritxell Vergara (professora d'L2 de persones adultes immigrades)​

15/02/2024   Alfabetització avançada: mètodes i activitats. ORALPHA 2

Formador: César Herranz (professor d'L2 de persones adultes immigrades)​

Modalitat: presencial

Lloc: Fundació Camins (C. Ronda Sant Pau, 76 - Barcelona)

Preu: 55€*

Monogràfic 4 Part pràctica: Observacions a l'aula.

És necessari haver cursat el monogràfic 2 i/o monogràfic 3 per poder dur a terme aquest monogràfic pràctic.

Es posarà en pràctica els coneixements apresos anteriorment, participant a una classe on la persona formadora experta guiarà la sessió. Es treballaran les inquietuds sorgides, s'ampliaràn línies d'aprenentatge, enriquint així de forma notòria la formació continuada.

16/02/2024   Reunió de formació: Com observar?

Formadores: Amanda Canals i César Herranz (professor/a d'L2 de persones adultes migrades)​

Lloc: Fundació Camins (C. Ronda Sant Pau, 76 - Barcelona)

Pendent         Pràctiques d'aula: Observacions a professionals dins d'una aula real.

Pendent         Sessions de retroalimentació post-observacionals.    

 

Modalitat: presencial en grups reduïts (propera assignació segons les preferències individuals)

Lloc: 

Les entitats on es duran a terme les observacions són: 

Escola de Vida (Carrer del llorer, 1 - L'Hospitalet de Llobregat)

La Troca (Carrer d'Olzinelles, 31 - Barcelona)

bottom of page