Teoria de de l'ensenyament de persones adultes​

Carta a qui ha d’ensenyar persones adultes. Amb glossari i autors de referència. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2011.

 

Aprenentatge dialògic. Escola d'adults La Verneda - Sant Martí. Comunitat d'aprenentatge.

 

L’ús de mètodes i tècniques d’aprenentatge cooperatiu a les classes de català: aprofitar pedagògicament les diferències entre alumnes. Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 49, 46-54. 2010

 

Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula. 2. L’essència o allò que queda després de treure el superflu (I), amb una mostra d’activitats cooperatives i bibliografia comentada. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2015.

 

Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula. 2. L’essència o allò que queda després de treure el superflu (II), amb una mostra d’activitats cooperatives i bibliografia comentada. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2015.

 

¿Hablamos? Material per a l’ensenyament del castellà, nivell acollida.