top of page
Webs amb activitats​

Per treballar a l'aula d'informàtica, a casa...
 
Exercisis de vocabulari, gramàtica, webquests, passatemps...

http://www.aurora.patrick-nieto.fr

Cast. L2 interactiu per temes

 

www.auladiez.com/gratis.html

Materials gratuïts per treballar on-line (gramàtica, vocabulari, per centres d’interès...)

 

http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html

Exercicis de gramàtica

 

http://www.leoloqueveo.org/

Vocabulari amb imatges


http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/index.htm

Vocabulari, gramàtica, àudio...

 

http://www.ver-taal.com

Vocabulari, gramàtica, àudio...

 

http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/

Vocabulari, gramàtica, àudio...

 

http://www.aprenderespanol.org

Link a diferents webs, classificats per temes

 

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/

Vocabulari, gramàtica, àudio...

 

http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/

Passatemps

 

http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/default.htm

Lectures per nivells

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/ese/default.htm

Propostes didàctiques amb podcast i activitats interactives

 

http://expressions.ccdmd.qc.ca/repertoire_es.php

Activitats per conèixer expressions i frases fetes

 

http://www.leoloqueveo.org/webquests.htm

Webquest educatives

 

http://www.xtec.cat/~jvaldelv/Postgrau/verduresr5a.htm

Vocabulari

bottom of page