top of page

ORALPHA 2
 

Mètode avançat d'alfabetització i comunicació oral

O 1.png
profe cast.png
Alumne cat.png
profe cat.png

Al juny de 2021 es va presentar l'ORALPHA 2. Aquí podeu veure la presentació del manual, on s'explica el seu funcionament.

 

Vols adquirir el teu exemplar físic de l'Oralpha 2?

Pack d'ambdós llibres (pel professorat i l'alumnat): 40

El llibre del professorat: 15 €

El llibre de l'alumnat: 25 

 

Pots adquirir-los presencialment a Eicascantic (Carrer del Comerç 42, Barcelona)

 

Per qualsevol consulta pots adreçar-te a formaciocoordinadora@gmail.com

D'on sorgeix l'Oralpha 2? ​

El 2018 ACOF va finalitzar un projecte de creació de materials per ensenyar la llengua i alfabetitzar simultàniament a persones nouvingudes, tant joves com adultes: els materials Oralpha 1. Aquests materials van tenir una molt bona recepció entre les entitats i ja s'estan posant en pràctica a les aules d'acollida. Un cop finalitzat el mètode Oralpha, ens vam adonar que era necessari crear un altre material que continués en la mateixa línia pedagògica i metodològica, dirigit al nivell posterior al primer nivell d’alfabetització. I així va ser com vam començar a dissenyar aquests materials de post-afabetització: l'Oralpha 2.  

 

En el primer estadi de l'alfabetització, l'objectiu és que la persona copsi i assimili la correspondència entre una grafia i el seu so (grafía i fonema, i al revés), i que pugui començar a llegir paraules i a entendre-les. 

En el segon estadi es tracta que la persona pugui començar a agafar velocitat lectoescriptora de manera que això li permeti entendre missatges més llargs (oracions) i a escriure de manera més improvisada. No hi ha, per a aquest estadi de l’alfabetització, materials adequats per a persones nouvingudes que coneixen poc la llengua oral; i els que hi ha, estan fonamentalment dirigits a persones "autòctones". 

 

Les entitats que fan aquest nivell, post-alfabetització, tenen molts problemes en trobar un contingut organitzat, coherent i progressiu pels seus alumnes; i molt poc temps i recursos per crear materials nous. Per això vam iniciar aquest projecte el darrer any, per dotar les entitats d’uns materials editats, coherents pedagògicament, i que tinguin en compte el perfil dels alumnes: persones nouvingudes, amb nivells formatius molt baixos, un coneixement molt bàsic del català i/o del castellà, i que parlen una llengua normalment molt allunyada a la nostra.

 

bottom of page