Manual Oralpha 2
Mètode avançat  d'alfabetització y comunicació oral.
Dirigit a persones joves i adultes que necessiten millorar la seva competència lectoescriptora i aprendre la llengua oral.

El 30 de juny de 2021 es va presentar l'ORALPHA 2. Encara no disposem de l'edició final per descarregar gratuïtament, però falta molt poc!

 

Tot i això, podeu veure el vídeo de presentació del manual, on s'explica breument el seu funcionament, clicant aquí: vídeo.  

Alumne cat.png
profe cat.png
O 1.png
profe cast.png

D'on sorgeix l'Oralpha 2? 

El 2018 la Comissió de Formació va finalitzar un projecte de creació de materials per ensenyar la llengua i alfabetitzar simultàniament a persones nouvingudes, tant joves com adultes: els materials Oralpha 1. Aquests materials van tenir una molt bona recepció entre les entitats i ja s'estan posant en pràctica a les aules d'acollida. Un cop finalitzat el mètode Oralpha, ens vam adonar que era necessari crear un altre material que continués en la mateixa línia pedagògica i metodològica, dirigit al nivell posterior al primer nivell d’alfabetització. I així va ser com vam començar a dissenyar aquests materials de post-afabetització: l'Oralpha 2.  

 

En el primer estadi de l'alfabetització, l'objectiu és que la persona copsi i assimili la correspondència entre una grafia i el seu so (grafía i fonema, i al revés), i que pugui començar a llegir paraules i a entendre-les. 

En el segon estadi es tracta que la persona pugui començar a agafar velocitat lectoescriptora de manera que això li permeti entendre missatges més llargs (oracions) i a escriure de manera més improvisada. No hi ha, per a aquest estadi de l’alfabetització, materials adequats per a persones nouvingudes que coneixen poc la llengua oral; i els que hi ha, estan fonamentalment dirigits a persones "autòctones". 

 

Les entitats que fan aquest nivell, post-alfabetització, tenen molts problemes en trobar un contingut organitzat, coherent i progressiu pels seus alumnes; i molt poc temps i recursos per crear materials nous. Per això vam iniciar aquest projecte el darrer any, per dotar les entitats d’uns materials editats, coherents pedagògicament, i que tinguin en compte el perfil dels alumnes: persones nouvingudes, amb nivells formatius molt baixos, un coneixement molt bàsic del català i/o del castellà, i que parlen una llengua normalment molt allunyada a la nostra.