top of page
Recursos per a professionals

Propostes didàctiques, lectures, materials, activitats diverses.
 
Descobreix i proposa'ns!

CASTELLÀ

Fitxes complementàries del manual Español lengua viva

 

Recursos en la web. Segundas Lenguas e Inmigración.

informació teòrica i materials per imprimir

 

http://www.todoele.net/materiales0.html

Teoria i materials diversos (imprimir, online...)

 

http://acogidayel2.blogspot.com.es/p/web-20.html

Blog amb informació i activitats diverses

 

http://9letras.wordpress.com

Materials diversos

 

http://www.aurora.patrick-nieto.fr

informació, programació i materials per imprimir

 

http://www.aulaintercultural.org

informació, links, activitats (també per a altres idiomes i sobre interculturalitat)

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/dele/default.htm

informació, activitats, lectures...

 

http://www.coloquial.es/es/

recursos per treballar el castellà col·loquial i diccionari de gestos

 

http://formespa.rediris.es/actividades.htm

propostes didàctiques i activitats per a diferents nivells

bottom of page