top of page
Per introduir les TIC's a l'aula​

Àudios, cançons, vídeos, propostes didàctiques amb pel·lícules, sèries...

http://www.santillanaele.com/web/index.php?realia_es

Documents de ràdio i premsa amb proposta didàctica

 

http://www.santillanaele.com/web/index.php?punto_y_coma_es

Àudio revista d’actualitat per a estudiants de nivells entre B1 i C2

 

http://formespa.rediris.es/actividades.htm

Cançons, vídeos, àudios

 

http://www.ver-taal.com

Cançons i vídeos

 

http://www.videoele.com

Vídeos per nivells i amb proposta didàctica

 

http://cineele.blogspot.com.es

Propostes didàctiques partir de pel·lícules i curts

 

http://www.todoele.net/actividadescine/Actividad_list.asp

Propostes didàctiques partir de pel·lícules i curts

 

http://www.todoele.net/canciones/Cancion_list.asp

Propostes didàctiques partir de cançons

 

http://www.leoloqueveo.org/webquests.htm

Webquest educatives

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/ese/default.htm

Propostes didàctiques amb podcast i activitats interactives

 

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca/

Sèrie de TV

bottom of page