Projecte ORALPHA

Al  2018 vam finalitzar aquest projecte de creació de material didàctic dirigit a aquelles persones que aprenen la llengua d’acollida de forma oral i escrita al mateix temps. És a dir, per a persones que aprenen la llengua al mateix temps que s’estan alfabetitzant.

Aquest mètode ha de servir als formadors de persones joves i adultes migrades a disposar d’un material adequat a les necessitats de les persones que participin en l’aprenentatge i, per tant, fer la seva pràctica docent més eficaç.

Hi ha dues versions disponibles del mateix material: una per alfabetitzar en català íntegre; i l'altra per alfabetitzar en castellà, però amb presència de català significatiu. 

 

Hi pots accedir a través d'aquests links:

Alfabetització i aprenentatge de la llengua oral.