top of page

Edició 2016 - 2017

Sessions gener - maig 2017

La persona nouvinguda que aprèn la llengua

GENER

Dijous 19 i divendres 20  de 16:45 a 20h. Monogràfic d’Alfabetització. El repte d’Alfabetitzar: realitat, mètodes, materials i dificultats. 6.5 h. Alfons Formariz (Eicascantic - 9 BarrisAcull)

Dijous 26 i divendres 27   de 16:45 a 20h.  Monogràfic d’ensenyament d’una segona llengua: metodologies, preparació i desenvolupament  d'una classe. 6.5h. Marta Miñambres (Càritas Santa Coloma) i Marta Vilar

FEBRER

Dijous 16 de 17 a 20h Com sabem si aprenen els nostres alumnes. Tècniques d’avaluació per Alfabetització i L2. 3h. César Herranz

Divendres 17 de 17 a 20h El joc com a eina d’aprenentatge. 3h. Oriol Ripoll

Dijous 23 de 17 a 20h Dinàmiques teatrals a l’aula d’L2. 3h. Adeline Flaun

Divendres  24 de 17 a 20h Treball de gènere a les aules de persones nouvingudes. 3h.. Florencia González Brizuela

 

MARÇ

Divendres 10 de 17 a 20h Situació legal dels nostres alumnes. 3h. Isabel Carmona

Djous 16 de 17 a 20h Activitats i dinàmiques a l’aula d’alfabetització i neolectura. 3h. Ester Rams i  Antònia Salazar

Divendres 31 de 17 a 20h Empoderament  i passió educativa. 3h. Amat Molero

ABRIL

Dijous 6 de 17 a 20h La música i el cinema com a recursos d’aprenentatge a l’aula. 3h. Anna Domínguez

Dijous 27 de 17 a 20h La gramàtica existeix! Estratègies per tractar la gramàtica. 3h. Amanda Canals

Divendres 28 de 17 a 20h Què esperen els alumnes d’una classe de llengua? Taula rodona.

 

MAIG

Dijous 11 de 17 a 20h Accions amb joves immigrats no acompanyats. 3h. Mireia Escobar

Divendres 19 de 17 a 20h Apropament a Ucraïna. 3h.

Sessions octubre - desembre 2016
Formació en competències lingüístiques bàsiques

OCTUBRE

Dijous 6 i divendres 7.  de 16:45 a 20h. Monogràfic d’Alfabetització. El repte d’Alfabetitzar: realitat, mètodes, materials i dificultats. 6.5 h. Alfons Formariz (Eicascantic - 9 BarrisAcull)

Aprendrem les nocions bàsiques i les metodologies més actuals per a poder fer classes d’alfabetització (és a dir, ensenyar a llegir i a escriure) a persones adultes i joves immigrades.

 

Dijous 13 i divendres 14.  de 16:45 a 20h.  Monogràfic d’ensenyament d’una segona llengua: metodologies, preparació i desenvolupament  d'una classe. 6.5h. Marta Miñambres (Càritas Santa Coloma) i César Herranz (Càritas)

Obtindrem eines i coneixements bàsics per a planificar i gestionar una classe de segona llengua estrangera (català i/o castellà) on els alumnes són persones adultes immigrades.

 

Divendres 28.  de 17 a 20h Com aprenem les persones adultes. 3h. Alfons Formariz (Eicascantic - 9 BarrisAcull)

Si fem classes a persones adultes, ens va bé conèixer què caracteritza el seu aprenentatge, molt diferent a l’aprenentatge dels infants.

 

NOVEMBRE

Dijous 10. de 17 a 20h Dinàmiques de treball cooperatiu per a grups heterogenis.. 3h. Elisabet Moreras (Servei Solidari)

El treball cooperatiu significa treballar plegats per aconseguir un objectiu comú. Els alumnes, tinguin el nivell que tinguin, poden aportar i participar per igual. Conèixer l’estructura bàsica del treball cooperatiu ens permetrà gestionar millor les aules amb nivells diferents.  

Dijous 24.  de 17 a 20h Oralitat I: Activitats comunicatives a la classe de llengua estrangera. 3h. Marta Vilar (Eicascantic)

Mostrarem tipologies d’activitats orals per a la classe de 2a llengua estrangera (tant pot ser català com castellà), tot desxifrant les diferències entre una activitat oral que té l’objectiu de desenvolupar la destresa comunicativa (“parlar”); i aquelles activitats que són orals però es limiten a practicar un aspecte concret de la llengua (verbs, adjectius, etc.).

 

Divendres 25. de 17 a 20h Oralitat II: Com ensenyar la llengua oral a persones amb dificultats lectoescriptores. 3h. Emma Guasch (Consorci per a la Normalització Lingüística)

A través de la seva mateixa experiència, la formadora ens proporcionarà eines i estratègies per fer classes de llengua estrangera a persones que no saben llegir i escriure. És a dir, a fer una classe de castellà i/o català completament oral. 

DESEMBRE

Dijous 1. de 17 a 20h Usos de les TIC per al formador d’L2. 3 h. Albert Francolí (Servei Solidari)

Les noves tecnologies (Internet, mòbil, etc.) són un món infinit de possibilitats per a l’aprenentatge de la llengua, però no coneixem gaires (o cap) aplicacions. En aquest sessió el formador ens mostrarà alguns exemples que podrem traslladar a l’aula de llengua per a persones immigrades.

 

Dijous 15. de 17 a 20h Aproximació a l’Islam. 3h. Gloria Garcia-Romeral (Glòria Garcia-Romeral (Oficina d'Afers Religiosos )

Conèixer la persona que tenim a les nostres aules d’acollida (la seva cultura, creences, etc.) és quasi indispensable per crear un ambient de cohesió, de respecte mutu i d’intercanvi de coneixements i experiències de vida. Per això és molt interessant apropar-se i descobrir la vertadera cultura de l’Islam, compartida per moltes i molts dels nostres alumnes.

bottom of page